Player Props

Texas Rangers

Texas Rangers

vs.

Arizona Diamondbacks

Arizona Diamondbacks
Game Time: 8:03pm ET - October 31 - Phoenix
Player Props
Texas Rangers
 • Marcus Semien over 0.5 Total RBI ( +155 )
 • Marcus Semien over 0.5 Total Home Runs ( +600 )
 • Thomas Pham over 0.5 Total RBI ( +180 )
 • Thomas Pham over 0.5 Total Home Runs ( +500 )
 • Andrew Heaney over 5.5 Total Strikeouts ( -125 )
 • Travis Jankowski over 0.5 Total RBI ( +275 )
 • Travis Jankowski over 0.5 Total Home Runs ( +1350 )
 • Corey Seager over 0.5 Total RBI ( +130 )
 • Corey Seager over 0.5 Total Home Runs ( +330 )
 • Jonah Heim over 0.5 Total RBI ( +175 )
 • Jonah Heim over 0.5 Total Home Runs ( +550 )
 • Mitch Garver over 0.5 Total RBI ( +155 )
 • Mitch Garver over 0.5 Total Home Runs ( +425 )
 • Leody Taveras over 0.5 Total RBI ( +200 )
 • Leody Taveras over 0.5 Total Home Runs ( +900 )
 • Nathaniel Lowe over 0.5 Total RBI ( +200 )
 • Nathaniel Lowe over 0.5 Total Home Runs ( +600 )
 • Josh Jung over 0.5 Total RBI ( +150 )
 • Josh Jung over 0.5 Total Home Runs ( +550 )
 • Evan Carter over 0.5 Total RBI ( +200 )
 • Evan Carter over 0.5 Total Home Runs ( +900 )
Arizona Diamondbacks
 • Evan Longoria over 0.5 Total RBI ( +210 )
 • Evan Longoria over 0.5 Total Home Runs ( +500 )
 • Christian Walker over 0.5 Total RBI ( +140 )
 • Christian Walker over 0.5 Total Home Runs ( +380 )
 • Ketel Marte over 0.5 Total RBI ( +148 )
 • Ketel Marte over 0.5 Total Home Runs ( +425 )
 • Joe Mantiply over 0.5 Total Strikeouts ( -159 )
 • Lourdes Gurriel Jr. over 0.5 Total RBI ( +160 )
 • Lourdes Gurriel Jr. over 0.5 Total Home Runs ( +650 )
 • Emmanuel Rivera over 0.5 Total RBI ( +215 )
 • Emmanuel Rivera over 0.5 Total Home Runs ( +750 )
 • Alek Thomas over 0.5 Total RBI ( +260 )
 • Alek Thomas over 0.5 Total Home Runs ( +1100 )
 • Geraldo Perdomo over 0.5 Total RBI ( +290 )
 • Geraldo Perdomo over 0.5 Total Home Runs ( +1300 )
 • Corbin Carroll over 0.5 Total RBI ( +225 )
 • Corbin Carroll over 0.5 Total Home Runs ( +900 )
 • Gabriel Moreno over 0.5 Total RBI ( +170 )
 • Gabriel Moreno over 0.5 Total Home Runs ( +800 )
Texas Rangers
Texas Rangers
Spread
-1.5
+155
Moneyline
-100
Points
O 9
-115
Arizona Diamondbacks
Arizona Diamondbacks
Spread
+1.5
-185
Moneyline
-120
Points
O 9
-115

Matchup News & Analysis